Γιγαντιαίες πυρκαγιές: Η νέα μεγάλη απειλή

Μια νέα μεγάλη απειλή για το περιβάλλον και κατ’ επέκταση για τον ίδιο τον άνθρωπο είναι οι γιγαντιαίες πυρκαγιές που εμφανίζονται πλέον όλο και πιο συχνά σε διάφορα μέρη του πλανήτη, προκαλώντας τεράστιες φυσικές καταστροφές και που έχουν ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες ως κυριότερη αιτία του φαινομένου θεωρείτε ότι είναι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Μια άνοδος που προκαλεί έντονη ξηρασία με παράλληλη ενίσχυση των ισχυρών ανέμων δημιουργώντας ένα επικίνδυνο συνδυασμό που οδηγεί στην πρόκληση μέγα-πυρκαγιών που οι δυνάμεις κατάσβεσης αδυνατούν να ελέγξουν.

Εκτός όμως από την υπερθέρμανση του πλανήτη άλλες αιτίες που συμβάλουν στην εμφάνιση των γιγαντιαίων πυρκαγιών είναι η κακή διαχείριση των δασικών εκτάσεων, η συρρίκνωση του πληθυσμού της υπαίθρου αλλά και τα φαινόμενα άναρχης δόμησης μέσα στο δάσος.

Οι περισσότερες κυβερνήσεις για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών εξακολουθούν να επικεντρώνουν όλες τους τις προσπάθειες στο σύστημα της κατάσβεσης. Αγνοώντας πολιτικές που θα οδηγούσαν σε δραστηριότητες περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και με μεγαλύτερο σεβασμό προς τα φυσικά οικοσυστήματα.

Υπάρχει μια μερίδα του επιστημονικού κόσμου που υποστηρίζει ότι οι γιγαντιαίες πυρκαγιές αποτελούν μια ακόμα προειδοποίηση για το ζοφερό μέλλον του πλανήτη εξαιτίας της αλόγιστης χρήσεις των φυσικών πόρων από τον άνθρωπο.