Πώς μπορούμε να είμαστε αυτόνομοι σε νερό, τροφή και ενέργεια

Η έννοια της πλήρους αυτονομίας προϋποθέτει ότι θα μπορούμε να καλύψουμε όλες τις βασικές ανάγκες μας βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις. Που αυτές συνοψίζονται στην τροφή, το νερό και την ενέργεια που περιλαμβάνει ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και τα καύσιμα για να κινήσουμε το όχημα μας.

Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουμε μονοκατοικία με μεγάλη αυλή για να μπορέσουν να αναπτύξουμε όλες μας τις δυνατότητες. Πρώτων, για το θέμα του νερού αρκεί μια γεώτρηση ή εναλλακτικά η αξιοποίηση και η συλλογή του βρόχινου νερού ώστε να εξασφαλίσουμε την ποσότητα του νερού για όλες μας τις ανάγκες.

Για το θέμα της τροφής μπορούμε να έχουμε κάποια μικρά ζώα όπως είναι οι κότες, τα κουνέλια, τα ορτύκια που δεν χρειάζονται μεγάλη εγκατάσταση και δεν απαιτούν μεγάλες ποσότητες για την τροφή τους. Επίσης, πέρα από το να φυτέψουμε την αυλή μας με τον παραδοσιακό τρόπο υπάρχουν και νέες μέθοδοι καλλιέργειας όπως είναι η κάθετη καλλιέργεια όπου σε ένα περιορισμένο χώρο μπορούμε να φυτέψουμε πολλά φυτά και να έχουμε μια μεγαλύτερη απόδοση που θα αντιστοιχούσε ακόμη και σε δεκαπλάσια έκταση.

Για το θέμα της ενέργειας και τον καυσίμων η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει την λύση. Αυτή μπορεί να είναι μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε συνδυασμό με μια ανεμογεννήτρια που θα παρέχουν το απαραίτητο ηλεκτρικό ρεύμα για την οικία μας αλλά και παράλληλα να τροφοδοτήσουν και το ηλεκτρικό μας αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις μας.

Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν σωστή μελέτη και κατάλληλο σχεδιασμό για να υπολογίσουμε τις πραγματικές μας ανάγκες ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι η κάλυψη όλων των βασικών αναγκών και η πλήρη αυτονομία.