Οι 4 μεγάλες κρίσεις μετά την πανδημία

Η πανδημία του κορωνοϊού, εκτός από μια τεράστια υγειονομική κρίση που στάθηκε αιτία να χάσουν την ζωή του χιλιάδες άνθρωποι σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου αποτέλεσε την αφορμή να δημιουργηθούν παράλληλα και άλλες επιπλοκές που ενδέχεται να επηρεάσουν την καθημερινότητα του μέσου ανθρώπου σε βάθος χρόνου.

1. Πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Η σημαντικότερη κρίση είναι αυτή που αφορά την απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών. Τα θύματα είναι κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και νεότεροι. Με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού αποδείχθηκε ότι ακόμα και προηγμένα συστημάτων υγείας που ανήκαν στις πλουσιότερες χώρες δεν στάθηκε δυνατό να ελέγξουν υγειονομικές κρίσεις που είχαν τέτοια κλίμακα. Είναι μια διαπίστωση που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο διαχείριση των επιδημιών στο μέλλον.

2. Πρόκληση έντασης μεταξύ των χωρών. Σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την έξαρση της πανδημίας άρχισαν να κλιμακώνονται οι διενέξεις μεταξύ των χωρών. Οι ΗΠΑ έστρεψαν τα πυρά τους εναντίον της Κίνας κατηγορώντας την ότι είτε το Covid-19 δημιουργήθηκε τεχνητά σε ερευνητικό εργαστήριο στην πόλη Γουχάν είτε ότι οι κινεζικές αρχές στα πρώτα στάδια της πανδημίας δεν ενημέρωσαν τα άλλα κράτη για την έκταση του προβλήματος. Επίσης, παρατηρήθηκε το φαινόμενο αρκετά κράτη να προβαίνουν σε κατασχέσεις υγειονομικού υλικού που παρήγγειλαν άλλες χώρες απλά και μόνο επειδή διέρχονταν από την επικράτεια τους, προκειμένου να καλύψουν με αυτόν τον τρόπο τις δικές τους ελλείψεις.

3. Οικονομική κρίση. Η εφαρμογή της καραντίνας από τις κυβερνήσεις αρκετών χωρών για τον περιορισμό των κρουσμάτων στον πληθυσμό πέρα από τον θετικό αντίκτυπο που έχει στον έλεγχο της νόσου, παράγει παράλληλα σημαντικά αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα. Το κλείσιμο των επιχειρήσεων προκαλεί μείωση του τζίρου με συνεπακόλουθο την αύξηση της ανεργίας στο άμεσο μέλλον. Κλάδοι όπως ο τουρισμός και οι αερομεταφορές αναμένεται να πληγούν καίρια από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

4. Ψυχολογικές επιπτώσεις στο πληθυσμό. Να μην ξεχνάμε όμως και τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει ο πολυήμερος εγκλεισμός στο σπίτι στη ψυχική υγεία των ανθρώπων. Που αν συνδυαστεί με την οικονομική αβεβαιότητα που θα υπάρξει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για διατάραξη της ομαλής ροής της καθημερινότητας για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Κάτι που θα προκαλέσει καταστάσεις άγχους ίσως και πανικού.