Συρμάτινο πριόνι

Το συρμάτινο πριόνι είναι εργαλείο χρήσιμο που διακρίνεται για το μικρό του μέγεθος. Πρόκειται για σύρματα τυλιγμένα μεταξύ τους που ενωμένα σφιχτά χρησιμεύουν σαν πριόνι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Κρατώντας το από τους ειδικούς κρίκους που έχει στις άκρες μπορούμε να κόψουμε ξύλα, κόκαλα ακόμα και μέταλλα.

Χωράει άνετα στο κιτ επιβίωσης μας αφού δεν απαιτεί μεγάλο χώρο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα για να κόψουμε ξύλα για το καταφύγιο μας. Έχει όμως ένα σημαντικό μειονέκτημα, καθώς αποτελείται από σύρμα που δεν πρέπει να υπερθερμανθεί γιατί θα σπάσει. Για να το αποφύγουμε αυτό θα πρέπει το πριόνισμα να γίνετε με αργό ρυθμό.

Ένας άλλος πιο ασφαλείς τρόπος χρήσης είναι με την βοήθεια ενός κυρτού κλαδιού με μήκος ίσο με το συρμάτινο πριόνι. Αφού το στερεώσουμε στις άκρες του κλαδιού όπως την χορδή ενός τόξου, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με μεγαλύτερη άνεση καθώς δεν κάμπτεται και δεν πρόκειται να θερμανθεί υπερβολικά.

null