Η δύναμη της θέλησης

Σχεδόν όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να επιβιώσουν μέσα από απίστευτα αντίξοες καταστάσεις έχοντας ως μοναδικό εφόδιο την θέληση τους για επιβίωση. Το ένστικτο της επιβίωσης είναι ένα χαρακτηριστικό κοινό για όλους τους ανθρώπους, ωστόσο είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.

Μπορεί να διαθέτουμε στον εξοπλισμό μας κάθε είδους χρήσιμο εργαλείο, όμως τελικά αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό γιατί στη πορεία χάσαμε το κουράγιο μας και εγκαταλείψαμε την προσπάθεια. Ενώ αντίθετα μπορεί να μην κουβαλάμε σχεδόν τίποτα μαζί μας αλλά η θέληση μας για επιβίωση να είναι τόσο ισχυρή που να μας κάνει να αρνηθούμε με αποτελεσματικότητα τον θάνατο. Άλλωστε υπάρχει και η παλιά παροιμία που λέει: «Μπορείτε να επιβιώσετε τρεις εβδομάδες χωρίς φαγητό, τρεις ημέρες χωρίς νερό, τρία λεπτά χωρίς αέρα, αλλά δεν μπορείτε να επιβιώσετε ούτε τρία δευτερόλεπτα χωρίς ελπίδα!».

Σαφώς και η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, νέων τεχνικών και η απόκτηση γνώσεων είναι μερικοί από τους τρόπους που μπορούν να μας κάνουν καλύτερους στην επιβίωση. Το σημαντικότερο όμως είναι η νοοτροπία του νικητή και η προθυμία μας να υπομείνουμε κάθε είδους κακουχία προκειμένου να πετύχουμε το στόχο που έχουμε καθορίσει.

Η θέληση λοιπόν είναι εξίσου σημαντική με τη γνώση, τον εξοπλισμό και τις δεξιότητες. Είναι εκείνη η διανοητική κατάσταση που θα μας βοηθήσει να σκληρύνουμε σε τέτοιο βαθμό ώστε η εγκατάλειψη της προσπάθειας να μην είναι πλέον μέσα στις επιλογές μας.