Οι πέντε απειλές μιας πυρηνικής έκρηξης

Κάθε έκρηξη πυρηνικής βόμβας προκαλεί επιπτώσεις που δεν είναι μόνο καταστροφικές αλλά και αόρατες και είναι αρκετά δύσκολο να εντοπιστούν. Οι συνέπειες είναι τόσο σοβαρές για τον άνθρωπο ώστε οφείλει να τις γνωρίζει προκειμένου να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένεια του.

Μια πυρηνική βόμβα αντιπροσωπεύει το χειρότερο σενάριο. Η καταστροφική δύναμη μιας πυρηνικής έκρηξης ξεπερνά κατά πολύ την ισχύει οποιασδήποτε άλλης μορφής εκρήξεως. Όταν μια συμβατική βόμβα εκρήγνυται, η καταστροφή συντελείται στιγμιαία και οι επιπτώσεις είναι ορατές. Όταν μια πυρηνική βόμβα εκραγεί, η καταστροφή έρχεται σε κύματα και τα αποτελέσματα εξαπλώνονται και παραμένουν.

1. θερμική ακτινοβολία. Είναι η πρώτη απειλή και ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός. Είναι ένα κύμα έντονης θερμότητας που όποιος εκτεθεί σε αυτή μπορεί να υποστεί εγκαύματα πρώτου, δεύτερου ή ακόμα και τρίτου βαθμού. Αν κάποιος κοιτάζει προς το σημείο της έκρηξη μπορεί και να τυφλωθεί μόνιμα.

2. Ραδιενεργή ακτινοβολία. Μια ατομική έκρηξη στέλνει ένα κύμα ραδιενέργειας που καταστρέφει τα κύτταρα και συνήθως οδηγεί σε καρκίνο ακόμη και σε μικρές δόσεις λόγω των επιδράσεών της στο DNA. Έτσι, ακόμα και αν κάποιος επιβιώσει από την έκρηξη ενδέχεται να λάβει μια δόση ακτινοβολίας ικανή να του προκαλέσει καρκίνο των οστών και λευχαιμία.

3. Ωστικό Κύμα. Είναι ένα καταστροφικό κύμα ενέργειας που έρχεται με μερικά δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Οτιδήποτε βρίσκετε κοντά στο επίκεντρο θα ισοπεδωθεί αλλά σε μεγαλύτερη απόσταση τα ανθεκτικά κτίρια μπορούν παρέχουν προστασία αρκεί να μην τραυματιστούμε από τα σπασμένα γυαλιά και τα θραύσματα που θα προκαλέσει το κρουστικό κύμα.

4. Ηλεκτρομαγνητικός παλμός. Ταξιδεύει επίσης με την ταχύτητα του φωτός. Καταστρέφει τα ηλεκτρονικά, εκτός εάν προστατεύονται με συγκεκριμένο τρόπο (Κλωβός Faraday). Δεν επηρεάζει άμεσα τους ανθρώπους, αλλά μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις υποδομές μιας πόλης. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και συσκευές όπως το κινητό και ο υπολογιστής είναι και τα πιο ευάλωτα.

5. Ραδιενεργή μόλυνση. Είναι και η πιο ύπουλη απειλή μετά την έκρηξη. Προκαλείται από ραδιενεργά σωματίδια που μολύνουν τόσο το σημείο της επίθεσης αλλά και ωθούνται στην ατμόσφαιρα και μεταφέρονται από τους ανέμους σε απόσταση μεγαλύτερη από τη ζώνη της έκρηξης. Τα ραδιενεργά σωματίδια θα προκαλέσουν ζημιά τόσο στα κύτταρα όσο και στο DNA του ανθρώπου που θα μολυνθεί από αυτά.