Προσανατολισμός με ρολόι

Αν χαθούμε στη φύση και δεν έχουμε μαζί μας πυξίδα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρολόι που συνήθως όλοι φοράμε στο χέρι μας. Αυτή η μέθοδος δεν παρέχει μεγάλη ακρίβεια όμως είναι ένας απλός και γρήγορος τρόπος να προσανατολιστούμε.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ρολόι να είναι αναλογικό. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Αφού τοποθετήσουμε το ρολόι σε οριζόντια θέση, σημαδεύουμε με τον ωροδείκτη προς την κατεύθυνση του ήλιου.

Το σημείο ανάμεσα στο ωροδείκτη και στην ένδειξη της 12ής ώρας του ρολογιού είναι προς την κατεύθυνση του νότου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε εντοπίσει ένα από τα σημεία του ορίζοντα και έτσι μπορούμε προσανατολιστούμε και να κατευθυνθούμε προς το σημείο που επιθυμούμε.

null